Husings Ölkulturs logga Ölflaskor

Gransus

Den ölsort som har blivit populärast är Gransus, den är bryggd med granstruntar. Struntar är namnet på tallen och granens små skott den har på grenspetsarna om våren.

Gran (Picea abies) är ett vildväxande barrträd, som förekommer naturlig i hela landet förutom i sydligaste Sverige, dit den har förts med hjälp av skogsplantering, här kan du läsa mer om Gran.Skott och barr av barrträd har ett stort innehåll av C-vitaminer och kan användas för att förebygga skörbjugg. I århundraden har Nordamerikas indianer, folken i norden och folken runt östersjön nytjat granens medicinska krafter genom att ett brygga öl med granskott. Ord för "granskottsöl" finns på tyska, engelsk, och franska. Spruce beer, sprossenbier och sapinette. Linné skrev i en uppsats till 1744 års almanacka, att granskott "lagde på öhl såsom humla… giöra et härligt skiörbiugg-dricka, genom hwilket många blifwit håldne vid lifwet". Linnés lärjunge Pehr Kalm berättar från sin resa till Nordamerika i mitten av 1700-talet, att i Kanada gjorde man ett gott och hälsosamt dricka av granris, rostad säd och lite sirap. Henry David Thoreau, amerikansk berömd naturalist, prisade spruce beer i boken The Maine Wodds 1864, att den som drack det skulle "drömma att han hörde vinden susa bland granarna".

Gransus är bryggda med färska 1-4 cm långa granstruntar, ca 9 liter struntar i en batch öl. Struntarna har plockats norr om Bråtens ca 10 km nordost om Söderbärke.

Gransus har brygds 2011 och två gånger 2012.

SkvattgALEn!

Här brygger jag tillsammans med min fru Birgitta och Närke Kulturbryggeri SkvattgALEn.

Nu åkte kryddorna till SkvattGALEn  ned i värtpannan.

Nu åkte kryddorna till SkvattGALEn ned i värtpannan.

Kryddorna simmar i mäskpannan, vilka var...

Kryddorna simmar i mäskpannan, vilka var...

...en liten del av porsriset...

...en liten del av porsriset...

...en del av enriset med omogna enebär...

...en del av enriset med omogna enebär...

... och den lilla givan skvattram.

... och den lilla givan skvattram.

SkvattgALEn jäser.

SkvattgALEn jäser.