Husings Ölkulturs logga Ölflaskor

Skogsöl

Ölets smaker kommer från jäst, malt och smaksättande kryddor. Idag kryddas öl uteslutande med humle, vilket ger ölet många fina aromer och smaker. Humle är dock en relativt ny ölkrydda sett i ett ölhistoriskt perspektiv. Under 1200-talet anses humlen ha introducerats i Sverige och först efter mitten av 1800-talet blev den allenarådande som ölkrydda. Kunskapen om ölbryggning anses ha anlänt till Sverige tillsammans med åkerbruket, vilket var ca 1 500 år f.Kr. I Sverige har man bryggt öl i ca 3 500 år och det är endast under de senaste 600 åren humlen har varit med i bryggkaret, och endast de senaste 150 åren som humlen har varit den enda ölkryddan.

Varför kryddade man öl tidigare i historien? Varför nöjde man sig inte med ingredienserna jäst, malt och vatten? Vilka växter valde man som ölkrydda? Ölet kryddades dels för att ge smak, dels för att öka hålbarheten, och dels som ett sätt att inta medicinalväxter. Som smakkrydda ville man gärna balansera den stora sötma som malten genererar, för det ändamålet var pors en bra och vanlig förekommande växt. För att öka hållbarheten och fördröja surnandet var malört vanlig. Exempel på läkeväxter som las på ölet är nejlikerot och gran.

Carl von Linné skriver i Flora Suecica från 1755 att malört "bota hårdt och förskämt Dricka" och i 1744 års almanacka att granstruntar (granskott) "lagde på öhl såsom humla … giöra et härligt skiörbiuggs-dricka, genom hwilket många blifwit håldne vid lifwet".

Skogsöl är en serie av ölsorter vars huvudsakliga kryddor har används i äldre tider. Ölkryddorna växer i Sveriges skogar, på myrar och ängar. Växterna till dessa brygder har skördats (plockats) utanför Söderbärke. Fyra sorter har bryggds:

  • Tanngnjost & Tanngrisnir

  • Skvatt GALEn

  • Gransus

  • Älj-Äjl

Skogsölen gör inte anspråk på att visa hur öl smakade i äldre tider, däremot lyfter skogsölen fram aromer och smaker som fanns med i äldre tiders ölsorter. Att skogsölen inte smakar som de gamla ölsorterna beror på, att övriga ingående ingredienser och bryggteknik är av modernt format.

Var kan man köpa skogsölen? I välsorterade pubar och på ölfestivaler där Närke Kulturbryggeri deltar kan du finna dessa rariteter. Prenumera på Närke Kulturbryggeris nyhetsbrev så får du uppdaterade uppgifter vart skogsölen har och kommer levereras.

SkvattgALEn!

Här brygger jag tillsammans med min fru Birgitta och Närke Kulturbryggeri SkvattgALEn.

Nu åkte kryddorna till SkvattGALEn  ned i värtpannan.

Nu åkte kryddorna till SkvattGALEn ned i värtpannan.

Kryddorna simmar i mäskpannan, vilka var...

Kryddorna simmar i mäskpannan, vilka var...

...en liten del av porsriset...

...en liten del av porsriset...

...en del av enriset med omogna enebär...

...en del av enriset med omogna enebär...

... och den lilla givan skvattram.

... och den lilla givan skvattram.

SkvattgALEn jäser.

SkvattgALEn jäser.