Husings Ölkulturs logga Ölflaskor

Älj-äjl

Årets bidrag till skogsölen är Älj-äjl. En ölsort som är bryggd med blommorna från älggräs (Filipendula ulmaria). Namnet Älj-äjl är en lek med orden älg och ale, de är skriva som de uttalas, älj för älg och äjl för ale. Om du tycker det är svårt att uttala Älj-äjl, är du inte den första som snubblar på Älj-äjl. Men efter ett stort glas Älj-äjl blir Älj-äjl enklare. (Idé finns att göra en starkare variant som skulle kunna heta hälj-Älj-älj.)

Älggräs (Filipendula ulmaria) blir upp till en och en halv meter hög och växer oftast i stora bestånd på fuktiga marker. De gräddvita blommorna är mycket aromatiska, och doftar på långt håll. Älggräs förekommer allmänt i hela landet, här kan du läsa mer om Älggräs.

Redan under medeltiden var älggräs en erkänd medicinalväxt. Salicylsyreföreningar ingår i växten vilken gör att den har en gynnsam verkan vid ledsmärtor. övrig medicinsk verkan är febernedsättande, inflammationshämmande, urin- och svettdrivande.

Älggräs har i äldre tider används som smaksättare i öl i Norge och Sverige. Det bekräftas av ett par äldre litteratur uppgifter samt av att det finns en rad av folkliga namn på älggräs som rymmer ordet öl och mjöd. Biskop Gunnerus i Trondheim meddelar i Flora Norvegica 1766 att älggräs av somliga läggas, i öl, som de ge en behaglig lukt och smak. Göran Wahlenberg skriver i Flora svecica 1824 att blommor av älggräs brukar sättas till öl, därav namnen ölgräs m.fl. Både i Sverige och Norge förekommer flera synonymer till älggräs med orden öl och mjöd: karsöta, mjödört, ölgräs, mjödmilla, spisöl-blom och bytteört. Namnen karsöta och bytteört talar för att i en del regioner gnuggades träkärlen med älggräsets blommor innan bryggningen började.

Av älggräsets blommor är det möjligt att koka en god saft. Använd ett recept på fläderbloms saft och byt fläderblommorna till nyplockade blommor av älggräs.

Älj-äjl är brygd med ca 8 kg blommor av älggräs, blommorna var plockad samma dag som ölet bryggdes. Blommorna har plockats på en fuktäng söder om Västra Sveten ca 4 km sydväst om Söderbärke.

Älj-äjl är bryggt 2012.

SkvattgALEn!

Här brygger jag tillsammans med min fru Birgitta och Närke Kulturbryggeri SkvattgALEn.

Nu åkte kryddorna till SkvattGALEn  ned i värtpannan.

Nu åkte kryddorna till SkvattGALEn ned i värtpannan.

Kryddorna simmar i mäskpannan, vilka var...

Kryddorna simmar i mäskpannan, vilka var...

...en liten del av porsriset...

...en liten del av porsriset...

...en del av enriset med omogna enebär...

...en del av enriset med omogna enebär...

... och den lilla givan skvattram.

... och den lilla givan skvattram.

SkvattgALEn jäser.

SkvattgALEn jäser.